Kontakta Kundtjänst på tel 020-12 16 18

MasterStretchs unika egenskaper minskar transportskadorna

Minskade transportskador

Det har visat sig att 4 % av allt gods som transporteras globalt förstörs på grund av dålig emballering. Detta medför stora problem i form av ökade kostnader och minskat kundförtroende. MasterStretch® garanterar en stabilare pall i jämförelse med den konventionella sträckfilmen. Den nya teknologin gör att MasterStretch® smiter åt pallen på ett unikt sätt som fixerar och skyddar godset.

Bättre totalekonomi

Förbrukningen av MasterStretch® minskar markant för varje pall som ska sträckfilmas, vilket innebär en kostnadsbesparing. Inköps- och lagerkostnaderna blir också mindre. MasterStretchs® unika kvalitet minimerar även produktionsstillestånd i maskinerna, vilket också är en ekonomisk fördel.

  Till Startsida

Boka sträckfilmstest

fordelar
Back to Top